FRÁSAÍ NA SEACHTAINE

Fáilte go dtí Frásaí na Seachtaine

 

Every week some new Irish phrases will be our focus here in Coosan National School.

All classes will learn particular phrases and hopefully use them.

3rd to 6th classes will have additional ‘frásaí’ to practice.

.

Seo iad na ‘Frásaí na Seachtaine’ le haghaidh an mhí seo:

 

 

Every week some new Irish phrases will be our focus here in Coosan National School.

All classes will learn particular phrases and hopefully use them.

3rd to 6th classes will have additional ‘frásaí’ to practice.

.

Seo iad na ‘Frásaí na Seachtaine’ le haghaidh an mhí seo:

 

Mean Fómhair

7.9.20

Gach Rang:

Dia duit.  Dia  ‘s Muire dhuit!

 

Rang 3ú – 4ú:

Fáilte romhat.

 

Rang 5ú – 6ú:

Tar isteach. Buail isteach.

14.9.20

Gach Rang:

Cé tusa? Is mise …

 

Rang 3ú – 4ú:

Cad is ainm duit?  … is ainm dom.

 

Rang 5ú – 6ú:

Conas atá tú?

Tá mé go maith, go raibh maith agat.

21.9.20

Gach Rang:

Tá mé ar scoil.

Rang 3ú – 4ú:

Cén rang ina bhfuil tú?

Tá mé i rang a trí/ceathair …

Rang 5ú – 6ú:

Cé atá as láthair?

Tá … as láthair.

Beidh … anseo ar ball.

Deiredh Fómhair

Gach Rang:

Tóg amach do lón.        

                                            

Rang 3ú – 4ú:

An bhfuil ocras/tart ort?

Tá/Níl ocras/tart orm.

Rang 5ú – 6ú:

An bhfuil do lón ite agat?

Tá mo lón ite agam.

Gach Rang:  

 Tá … sa bhosca lón.                                                 

Rang 3ú – 4ú:

Tá … agam.

Níl aon deoch/lón agam.

Rang 5ú – 6ú:

Rinne mé dearmad ar ….

Gach Rang:

Oíche Shamhna atá ann.

Rang 3ú – 4ú:

Tá mé gleasta suas mar …

Rang 5ú – 6ú:

Bain sult as Oíche Shamhna.

12.10.20

5.10.20

19.10.20

Samhain

04.11.2019

Gach Rang:

An Geimhreadh atá ann.

Rang 3ú-4ú:

Cén sort aimsir atá ann inniu.

Tá an aimsir go breá go dona inniu.

Rang 5ú – 6ú:

Tá sé ag dul in bhfeabhas/ag dul in olcas.  

11.11.2019

Gach Rang:

 

Is maith liom …

Ní maith liom...

                                     

Rang 3ú – 4ú:

An maith leat …?

Rang 5ú – 6ú:

Ar mhaith leat …?

Ba mhaith liom …

Níor mhaith liom …

18.11.2019

Gach Rang:

Tá sé ag cur báistí.

Rang 3ú – 4ú:

Tá mé fliuch go craiceann.

Rang 5ú – 6ú:

Tá sé ag stealladh báistí.

25.11.2019

Gach Rang:  

An bhfuil … agat?

Tá/Níl … agam.                                    

Rang 3ú – 4ú:

Cad is ainm do do mhúinteoir?

… is ainm dó/di.

Rang 5ú – 6ú:

Tá mé ag freastal ar Scoil Náisiúnta an Chuasáin.

Scoil measctha is ea é.

Nollaig

02.12.2019

Gach Rang:

Tá Daidí na Nollag ag teacht.

Tá áthas orm.

 

Rang 3ú-4ú:

Tá sceitimíní áthas orm.

 

Rang 5ú – 6ú:

Tá áthas an domhain orm.

09.12.2019

Gach Rang:

 Nollaig Shona dhuit!   

                                     

Rang 3ú – 4ú:

Céard ba mhaith leat don Nollaig?

Ba mhaith liom … don Nollaig.

 

Rang 5ú – 6ú:

Nollag Shona duit!

Agus duit féin.

16.12.2019

Gach Rang:  

Is breá liom Oíche Nollag.     

                                   

Rang 3ú – 4ú:

Tá na siopaI dubh le daoine.

 

Rang 5ú – 6ú:

Tá na hionaid siopadóireachta plódaithe le daoine.

28.9.20

Gach Rang:

Tá ocras orm.

 

Rang 3ú-4ú:

Tá tart orm.

 

Rang 5ú – 6ú:

Tá ocras an domhain orm.

07/01/20

Gach Rang:

Áthbhliain faoi mhaise duit!

Rang 3ú-4ú:

Tá mé ar ais ar scoil arís.

Rang 5ú – 6ú:

Conas a bhí do laethanta saoire?

Thar barr! Ar fheabhas! Ceart go leor.

14/01/20

Gach Rang:

 Tá sé fuar inniu.                                  

Rang 3ú – 4ú:

Tá leac oighir ar an mbóthair.

Rang 5ú – 6ú:

Táim préachta leis an bhfuacht.

Bí cúramach. Tóg go bog é.

Eanáir

21/01/20

Gach Rang:

Cé leis é? Is liomsa é.

Rang 3ú – 4ú:

An maith leat …?

 Is maith liom … ach is fearr liom.

Rang 5ú – 6ú:

Cad a cheapann tú faoi mo bhróga reatha?

Tá said go hálainn/an fhaiseanta.

28/01/20

Gach Rang:  

Tá cóta/hata orm.  

                              

Rang 3ú – 4ú:

Bain díot do chóta.

Cuir ort do chóta.

Rang 5ú – 6ú:

Bhain mé mo chóta díom.

Chuir mé mo gheansaí peile orm.

Feabhra

03/02/20

Gach Rang:

Breithlá shona duit!

Inniu mo bhreithlá.

Rang 3ú-4ú:

Cén aois thú? Tá mé … bliana d’aois.

Cathain a bhíonn do bhreithlá?  

Rang 5ú – 6ú:

Ar mhaith leat teacht go dtí mo chóisir? Ba mhaith liom/ Tá brón orm/Ní féidir liom dul

10/02/20

Gach Rang:

Cá bhfuil …? Tá … sa bhaile/sa chistin …                              

Rang 3ú – 4ú:

Cá bhfuil tú i do chónaí?

Tá mé i mo chónaí I mBaile Átha Luain.

Rang 5ú – 6ú:

Cónaim i mbungaló/in árasán/ i dteach dhá stór.

Tá sé suite faoin tuath.

17/02/20

Gach Rang:

Táim ag rith/ag léim.

Rang 3ú – 4ú:

Ar mhaith leat imirt?

Rang 5ú – 6ú:

Pas an liathróid! Scór.

Maith thú!

24/02/20

Gach Rang:  

Thit mé.

Tá pian agam i mo cheann /i mo bholg.                            

Rang 3ú – 4ú:

Ghortaigh mé …

Rang 5ú – 6ú:

Tá mo chos/lámh gortaithe.

Márta 2020

02/03/2020

Gach Rang:

Ba mhaith liom … a cheannach.

Más é do thoil é.

Go raibh maith agat

Rang 3ú-4ú:

Cén praghas atá ar …. Tá …air.

Cad atá uait?

Rang 5ú – 6ú:

Tá … ag teastáil uaim.

Seo duit do shóinseáil.

Tá … fágtha agam.

09/03/20

Gach Rang:     

Beannachtaí na Féile Pádraig ort.

Agus ort féin.                           

Rang 3ú – 4ú:

Beidh mé ag dul chuig Paráid Lá Naomh Pádraig.

Rang 5ú – 6ú:

Conas a bhí an pharáid? 

Thar barr! Ar fheabhas! Go hiontach! 

Ceart go leor/go dona/go huafásach!

16/03/2020

Gach Rang:

An tEarrach atá ann. 

Rang 3ú – 4ú:

An bhfuil tuirse ort?

Tá tuirse orm.

Rang 5ú – 6ú:

Tá tuirse an domhain orm.

Tá mé tuirseach traochta.

Address:
Castlequarter,

Coosan,

Co. Westmeath

coosanns@gmail.com
Tel: 090 64 78356
Fax: 090 64 78356

Mobile: 087 7783777

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now